Informatii Generale

Politica de Confidentialitate

Definitii

 • Operatorul – entitatea juridica SC NS Office SRL cu sediul social in Piata Alba Iulia 6, Bl. I5, Sector 3, Bucuresti, cu codul unic de inregistrare RO31094803, J40/414/2013 care administreaza site-ul www.scaunul.ro .
 • Date Personale – orice informatii despre o persoana identificata sau identificabila de unul sau mai multe elemente specifice, inclusiv adresa IP a dispozitivului, date de localizare, identificator de internet si informatii colectate prin cookie-uri si orice alta tehnologie similara.
 • Politica – aceasta Politica de Confidentialitate.
 • DGPR – Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46 / CE.
 • Website – website-ul administrat de Operator la adresa scaunul.ro.
 • Utilizator – orice persoana care viziteaza website-ul sau care utilizeaza unul sau mai multe dintre serviciile descrise in Politica de Confidentialitate.

Prelucrarea datelor in conexiune cu utilizarea site-ului

In legatura cu utilizarea website-ului de catre utilizator, Operatorul colecteaza date, in masura necesara pentru a furniza servicii specifice si informatii despre activitătile utilizatorului pe site. Principiile detaliate si scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal colectate in timpul utilizarii de catre utilizator a website-ului sunt descrise mai jos.

Scopuri si motive juridice pentru prelucrarea datelor

Utilizarea website-ului

 • Datele personale ale tuturor persoanelor care utilizeaza site-ul web (inclusiv adresa IP sau alti identificatori si informatii colectate prin cookie-uri sau alte tehnologii similare) sunt prelucrate de catre operator:
 • In scopul furnizarii de servicii electronice prin punerea la dispoziția utilizatorilor a conținutului colectat pe site (conform DGPR).
 • In scopuri analitice si statistice – atunci temeiurile legale pentru prelucrare sunt interesul legitim al operatorului, care consta in analizarea activitatilor si preferintelor utilizatorilor pentru a imbunatati functionalitatile utilizate si serviciile oferite (conform DGPR).
 • In vederea stabilirii si urmaririi oricaror revendicari sau apararii impotriva unor astfel de revendicari – temeiurile legale pentru prelucrare sunt interesul legitim al operatorului constand in protejarea drepturilor operatorului (conform DGPR).
 • Activitatile utilizatorului pe site, inclusiv datele sale personale, sunt inregistrate in jurnalele de sistem. Informațiile colectate sunt prelucrate in principal in scopuri legate de furnizarea de servicii. Controlorul prelucreaza, de asemenea, astfel de informații in scopuri tehnice si administrative pentru a asigura securitatea sistemului IT si pentru a gestiona sistemul respectiv, precum si in scopuri analitice si statistice – in acest sens, temeiurile legale pentru prelucrare reprezintă interesul legitim al operatorului. Aceste informații pot include numele dumneavoastra, adresa fizică, adresa de e-mail, adresa IP, numarul de telefon, locatie, istoric de achiziții si/sau alte informații demografice. Oferindu-ne aceste informații, sunteți de acord ca aceste informații să fie colectate, utilizate si stocate de catre operator. Daca navigați pe unul dintre site-urile noastre, este posibil să colectăm informații despre vizita dumneavoastra pe site-urile noastre, utilizarea serviciilor și navigarea pe web. Aceste informatii pot include adresa IP, sistemul dumneavoastra de operare, ID-ul browserului dumneavoastra , activitatea de navigare si alte informatii despre modul in care ati interactionat cu website-ul.

Utilizarea informatiilor personale poate fi in urmatoarele scopuri:

 • Pentru  facturare si colectare banii datorati. Aceasta include trimiterea de e-mailuri, facturi, chitante, notificari de delincventa si alertarea catre utilizatori.
 • Pentru a comunica cu utilizatorii despre contul lor si pentru a le oferi support, pentru a trimite continut informativ si promotional.
 • Pentru a trimite informatii diverse: modificari temporare sau permanente ale serviciilor noastre, intreruperi planificate, amanari,  functii sau servicii noi, avertismente privind modificari asupra politicii noastre de confidentialitate, etc
 • Pentru a respecta cerintele legale,  inclusiv respectarea ordinelor judecatoresti, a cererilor de descoperire valabile, a citatiilor valide si a altor mecanisme legale adecvate. Sa furnizam informatii reprezentantilor si consilierilor, inclusiv avocatilor si contabililor, pentru a ne ajuta sa respectam cerintele legale, contabile sau de Securitate (conform DGPR).

Operatorul poate fi contactat via e-mail la adresa office@nsoffice.ro sau la adresa de corespondenta Str. Sf. Calinic 11, Pantelimon, Ilfov, cod postal 077145.

DGPR

 1. Definitii
  • Operatorul – entitatea juridica SC NS Office SRL cu sediul social in Piata Alba Iulia 6, Bl. I5, Sector 3, Bucuresti, cu codul unic de inregistrare RO31094803, J40/414/2013.
  • Date cu caracter personal – orice informatie despre o persoana identificata sau identificabila de unul sau mai multi factori specifici care determina o identitate fizica, fiziologica, genetica, psihologica, economica, culturala sau sociala, inclusiv imaginea, inregistrarea vocii, detaliile de contact, datele de localizare, informatiile incluse in corespondenta, informatii colectate prin intermediul echipamentului de inregistrare sau alte tehnologii similare.
  • Politica – aceasta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.
  • DGPRRegulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46 / CE.
  • Persoana vizata – orice persoana ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate de catre operator, de ex. o persoana care viziteaza sediul operatorului sau care trimite o intrebare catre operator prin e-mail.
 2. Prelucrarea datelor de catre operator
  • In legatura cu activitatea sa comerciala, operatorul colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu reglementarile relevante, inclusiv in special cu DGPR, si cu principiile de prelucrare a datelor incluse in acesta.
  • Operatorul asigura transparenta prelucrarii datelor si se asigura ca datele sunt colectate numai in masura necesara pentru atingerea unui scop indicat si prelucrate numai atat timp cat este necesar.
  • Atunci cand prelucreaza date, operatorul asigura securitatea si confidentialitatea datelor, precum si accesul la informatii despre prelucrarea catre persoanele vizate. Daca, in ciuda controalelor de siguranta aplicate, a avut loc o incalcare a datelor cu caracter personal (de exemplu, o scurgere sau pierdere de date), Operatorul va informa persoanele vizate despre un astfel de eveniment, conform reglementarilor.
 3. Contactarea operatorului: Operatorul poate fi contactat via e-mail la adresa office@nsoffice.ro sau la adresa de corespondenta Str. Sf. Calinic 11, Pantelimon, Ilfov, cod postal 077145.
 4. Securitatea datelor personale: Pentru a asigura integritatea si confidentialitatea datelor, operatorul are proceduri in vigoare care permit accesul la datele cu caracter personal numai persoanelor autorizate si numai in masura necesara sarcinilor date de acele persoane. Operatorul are solutii organizationale si tehnice pentru a se asigura ca toate operațiunile privind datele cu caracter personal sunt inregistrate si efectuate numai de catre persoane autorizate.
 5. Scopuri si motive juridice pentru prelucrarea datelor personale
  • In cazul in care operatorul este contactat telefonic cu privire la aspecte care nu au legatura cu un contract incheiat sau cu serviciile furnizate, operatorul poate solicita date cu caracter personal numai daca este necesar pentru a se ocupa de problema la care se refera acest contact. Intr-un astfel de caz, temeiurile legale pentru prelucrare sunt un interes legitim al operatorului (conform DGPR) care consta in necesitatea solutionarii unei chestiuni raportate care este legata de activitatea comerciala a operatorului.
  • Monitorizarea video si control de access: Pentru a asigura siguranta persoanelor si a bunurilor, operatorul utilizeaza monitorizarea video si controleaza accesul la sediile si zonele administrate de operator. Datele colectate in acest mod nu sunt utilizate in alte scopuri, decat cu scopul asigurarii sigurantei si ordinii in incinta si, eventual pentru a se apara de diverse atacuri sau pretentii false.
  • Temeiul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este un interes legitim al operatorului (DGPR) constand in asigurarea sigurantei proprietații operatorului si protejarea drepturilor acestuia.
 6. Drepturi legate de prelucrarea datelor personale. Persoanele vizate au urmatoarele drepturi: Dreptul la informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – pe aceasta baza, unei persoane care face o cerere i se vor furniza informatii despre prelucrarea datelor de catre operator, inclusiv in principal cu privire la scopurile si temeiurile legale pentru prelucrare, domeniul de aplicare al datelor detinute, entitatile carora li se adreseaza astfel de date sunt dezvaluite si data planificata pentru stergerea datelor.
  • Dreptul de a obtine o copie a datelor – pe aceasta bază, Operatorul va furniza o copie a datelor procesate referitoare la persoana care face o cerere;
  • Dreptul de rectificare – Operatorul este obligat sa rectifice orice discrepante sau greseli in datele personale prelucrate si sa modifice aceste date, daca sunt incomplete;
  • Dreptul de stergere a datelor – pe aceasta baza, se poate solicita stergerea datelor a caror prelucrare nu mai este necesara pentru a atinge oricare dintre scopurile pentru care au fost colectate;
  • Dreptul de a restricționa prelucrarea – daca se face o astfel de cerere, Operatorul va inceta sa efectueze operatiuni cu privire la datele cu caracter personal – cu exceptia operatiunilor consimtite de persoana vizata si sa pastreze datele cu caracter personal – cu exceptia operatiunilor consimtite de persoana vizata si sa pastreze datele, in conformitate cu regulile de pastrare acceptate sau pana la motivele restrictiei a prelucrarii datelor au incetat sa existe (de exemplu, se emite o decizie a autoritatii de supraveghere care permite prelucrarea ulterioara a datelor);
  • Dreptul de a transfera date – pe aceasta baza – in masura in care datele sunt prelucrate in legatura cu un contract incheiat sau cu acordul exprimat – Operatorul va emite date furnizate de persoana vizata intr-un format lizibil pe calculator. De asemenea, este posibil sa se solicite transmiterea datelor catre o alta entitate – cu conditia, totusi, sa existe capacitate tehnica in acest sens atat din partea operatorului, cat si a celeilalte entitati;
  • Dreptul de a se opune prelucrarii datelor in scopuri de marketing – persoana vizata poate obiecta in orice moment asupra prelucrarii datelor sale personale in scopuri de marketing, fara a fi necesara justificarea unei astfel de obieciii;
  • Dreptul de a se opune altor scopuri de prelucrare a datelor – persoana vizata poate obiecta in orice moment asupra prelucrarii datelor cu caracter personal care are loc pe baza unui interes legitim al operatorului (de exemplu, in scopuri analitice sau statistice sau din motive legate de protectia proprietatii); obiectia in acest sens trebuie sa contina o justificare;
  • dreptul de a retrage consimtamantul – daca datele sunt prelucrate pe baza unui consimtamant dat, persoana vizata are dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, ceea ce nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate inainte de retragerea consimtamantului.
  • Dreptul la plangere – daca se constata ca prelucrarea datelor cu caracter personal incalca prevederile DGPR sau alte reglementari privind protectia datelor cu caracter personal, persoana vizata poate depune o plangere la presedintele Autoritatii pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal.

Efectuarea cererilor legate de exercitarea drepturilor

O cerere privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate poate fi depusa:

 • In scris la adresa de corespondenta Str. Sf. Calinic 11, Pantelimon, Ilfov, cod postal 077145
 • Pe email office@nsoffice.ro
 • In cazul in care operatorul nu este in masura sa identifice persoana care depune o cerere pe baza cererii depuse, operatorul va solicita persoanei care face cererea informații suplimentare.
 • Un raspuns la o cerere ar trebui sa fie dat în termen de o luna de la primirea acesteia. In cazul in care aceasta perioada trebuie prelungita, operatorul informeaza persoana care face cererea cu privire la motivele intarzierii.

Politica de taxare: Procedurile privind cererile depuse sunt gratuite. Taxele pot fi colectate numai in cazul în care se face o cerere pentru a doua si fiecare copie ulterioara a datelor (prima copie a datelor este gratuita); in acest caz, operatorul poate solicita o taxa pentru acoperirea costurilor administrative legate de indeplinirea cererii; daca aceeasi persoana face cereri excesive (de exemplu, extrem de frecvente) sau clar nejustificate; in acest caz, operatorul poate solicita o taxa pentru acoperirea costurilor administrative legate de indeplinirea cererii; daca decizia de a impune o taxa este contestata, persoana vizata poate depune o plangere la presedintele Autoritatii pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal.

Dreptul de autor: Elementele de continut al site-ului scaunul.ro, constand in texte, imagini, grafice, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe si alte date sunt proprietatea SC NS Office SRL, conform Legea dreptului de autor si legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Informatiile nu pot fi reproduse, distribuite sau transmise altei persoane sau incorporate in orice fel intr-un alt document sau material fara permisiunea prealabila scrisa a autorilor lor, iar folosirea fara acordul scris al SC NS Office SRL a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare.